Podsumowanie live „Czy można ominąć III etap?”

-40kg
bez efektu
jo-jo