październik 2017

10 października 2017

Tylko malutki kawałek… – Technika: „Z dala od gara”

Przychodzi czas postanowienia. Na bazie swoich doświadczeń, przemyśleń, wołania naszego ciała o poprawę zdrowia – decydujemy się na rozpoczęcie Programu Przemian. Chcemy z dobroci dla siebie, […]

-40kg
bez efektu
jo-jo