Tylko malutki kawałek… – Technika: „Z dala od gara”

-40kg
bez efektu
jo-jo