Program Przemian wg Moniki Honory otrzymał nagrodę „Hit Konsumenta”

-40kg
bez efektu
jo-jo