Claudia – wywiad „Moja misja, przemieniam tycie na życie”

-40kg
bez efektu
jo-jo