Historia Moniki Honory w dwutygodniku „Takie jest Życie”

-40kg
bez efektu
jo-jo