Pozytywna Kobieta Wiedzieć Powinna – Video

-40kg
bez efektu
jo-jo