Rozmowa z dr Katarzyną Jańską – opiekunem medycznym Programu Przemian

-40kg
bez efektu
jo-jo