Szczególny wywiad dla ohme.pl

-40kg
bez efektu
jo-jo