Szczególny wywiad dla PR3 „Godzina prawdy”

-40kg
bez efektu
jo-jo