Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

-40kg
bez efektu
jo-jo