Wsparcie rodziny w procesie odchudzania

-40kg
bez efektu
jo-jo