Wystąpienie motywacyjne w Hotelu Aroma

-40kg
bez efektu
jo-jo