Wystąpienie w telewizji WTK POZNAŃ

-40kg
bez efektu
jo-jo