Wywiad dla Dziennika Zachodniego

-40kg
bez efektu
jo-jo