Wywiad w dwutygodniku „Przyjaciółka”

-40kg
bez efektu
jo-jo