Live „Podsumowanie akcji charytatywnej #zupomaniapomaga”

-40kg
bez efektu
jo-jo