Podsumowanie live „Gdy w sercu zamieszka dobro”

-40kg
bez efektu
jo-jo