A mogłam schować Program Przemian do ciemniej szuflady…

-40kg
bez efektu
jo-jo