Holistyczność Programu Przemian

-40kg
bez efektu
jo-jo