Pomysłowy Zupomaniak kwietnia 2018

-40kg
bez efektu
jo-jo