Pomysłowy Zupomaniak maja 2018

-40kg
bez efektu
jo-jo