Program Przemian a inne diety zupowe

-40kg
bez efektu
jo-jo