Wspomnień czar – Biesiada czerwiec 2017

-40kg
bez efektu
jo-jo