Wspomnień czar – Trzecia Biesiada Zupomaniaków

-40kg
bez efektu
jo-jo